Tillidsvalgt - din rolle ved seniorsamtaler

Seniorsamtaler mellem medarbejder og leder er en af de bedste og nemmeste måder til at skabe større arbejdsglæde hos dine erfarne kolleger og øge chancen for, at de har lyst til at blive lidt længere.

Når dine kollegaer nærmer sig slut-50’erne begynder mange af dem at overveje deres arbejdsliv og måske tænker de på at gå på pension. Det kan være svære og store overvejelser. Her kan en seniorsamtale mellem leder og medarbejder hjælpe godt på vej.

Som tillidsvalgt har du en vigtig rolle i, at seniorsamtalerne forgår i gode rammer, så dine kolleger har gode muligheder for at forberede sig på en ny livsfase og ikke mindst kender de muligheder, I har på jeres arbejdsplads. Det er både vigtigt, at du kan støtte op om de kolleger, der indbydes til en seniorsamtale, og at du medvirker til at der er er tryghed på arbejdspladsen.

Seniorsamtaler – de tre vigtigste punkter for den tillidsvalgte

 • Hvad er især vigtigt for kolleger, der er er i senioralderen?
  Kollegerne begynder at overveje deres fremtid, og de har ofte enten behov eller ønske om nedsat eller mere fleksible betingelser. Deres privatøkonomi og eventuel partners forhold fylder ofte meget, selv om det ikke direkte angår arbejdspladsen.
 • Hvad er din særlige rolle som tillidsvalgt?
  Du kan hjælpe dine kolleger med at komme i gang med overvejelserne om deres seniorliv, og ikke mindst sikre, at de forstår og er trygge ved samtalen.
  Du kan også være i dialog med ledelsen om både jeres generelle seniorpraksis og I konkrete situationer.
  Du har også en vigtig rolle i at forklare seniorsamtalen og eventuelle senioraftaler for de yngre kolleger.
 • Muligheder og rettigheder?
  Du kan ofte hjælpe med at afklare de muligheder, der findes i jeres aftaler og overenskomster. De svinger ofte meget afhængig af, hvilken overenskomst medarbejderen er på. Her er du nogle gange klædt bedre på en lederne.

Hvad er en seniorsamtale?

En seniorsamtale er en samtale der afholdes med en medarbejder der har opnået en alder hvor det naturligt giver anledning til at berøre de temaer, der bliver relevante sidst i arbejdslivet.

En seniorsamtale er for medarbejdere der er fyldt fx fyldt 58 år. Det kan afhænge af overenskomst eller aftaler på den enkelte arbejdsplads. Seniorsamtalen er en udviklingssamtale, der skal bidrage til større arbejdsglæde for de erfarne medarbejdere og dermed styrke seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet til gavn for både arbejdspladsen, medarbejderne og samfundet.

Seniorsamtalen kan være en selvstændig samtale men kan også være en del af en årlig MUS-samtale. Seniorsamtalen er en samtale der sigter på at fastholde en seniormedarbejder, med de rammer der er behov for den enkelte. Det kan væres spørgsmål om øget behov for fleksibilitet, ændrede arbejdsopgaver eller andre arbejdstider. Seniorsamtalen skal opfattes som en samtale der udvikler og fastholder medarbejderen.

Hvilke typer af aftaler kan der indgås?

Mange overenskomster indeholder rammer for f.eks. hvornår og hvor mange seniordage medarbejderen kan få fra en bestemt alder. Nogle aftaler har seniordage fra man er 58 år andre fra 60 år. Det er forskelligt alt efter hvilken overenskomst man har.

Det private område

Mange private overenskomster har også det man kalder en fritvalgsordning. Og endeligt kan der være lokale aftaler, der hvor man arbejder. Fælles for aftalerne er, at det er minimums aftaler, så der kan det stadigvæk være muligt at lave fleksible aftaler for kollegerne. Aftalerne indgås typisk for et til to år ad gangen.

På det private overenskomstområde findes mange forskellige ordninger. Spørg i dit forbund hvad der gælder dine kolleger. Her kan du se hvad en fritvalgsaftale kan indeholde.

Det offentlige område

På det offentlige område findes mange forskellige ordninger. Spørg i dit forbund hvad der gælder for dig og dine kolleger.

På det kommunale område findes en ret omfattende “Rammeaftale om seniorpolitik“. Der er også samlet Materialer til seniorsamtalen på det fælleskommunale website “Viden på tværs”.

Hvad er fleksibilitet ?

Fleksibilitet står højt på ønskesedlen hos mange seniorer og mere fleksible arbejdsforhold er ofte en forudsætning for, at de kan og vil fortsætte længere på arbejdsmarkedet.

Der er mange muligheder for fleksible aftaler, og de skal i sagens natur tilbpasses den enkelte.

Her har vi samlet et katalog over muligheder. Det er en bruttoliste, som I kan lade jer inspirere af.

Det afgørende er, at I taler om det på jeres arbejdsplads, og ikke mindst at både kolleger og ledere kender til disse muligheder.

Inspirationskatalog og eksempler på fleksible ansættelsesforhold

Tillidsvalgte – overblik over materiale

Her er et overblik over SeniorKlar’s forskellige materialer og skemaer til medarbejder og leder, som I kan bruge, hvis I ikke har jeres eget materiale.

SeniorKlar’s materiale til medarbejderen

SeniorKlar’s materiale til lederen

Vi håber, at seniorsamtalerne bliver et positivt tiltag på jeres arbejdsplads. Skriv gerne til seniorklar@fagligsenior.dk, hvis du har erfaringer, kommentarer eller ønsker gode råd om seniorsamtaler.