Leder: Kom godt i gang med seniorsamtaler

Seniorsamtaler er en af de bedste og nemmeste måder til at skabe større tilfredshed hos dine erfarne medarbejdere og øge chancen for, at de bliver længere.

Det kan være følsomt at tale om alder på arbejdspladsen. Det gælder både for medarbejdere og ledere. Derfor er det vigtigt med en konstruktiv og anerkendende samtale med dine medarbejdere om seniorarbejdslivet.

Undersøgelser viser, at seniorer, der har haft en seniorsamtale på deres arbejdsplads, ofte forlænger deres arbejdsliv – og med god sandsynlighed på deres nuværende arbejdsplads..

Seniorsamtale – den korte udgave
Seniorsamtalen er en fokuseret dialog om det fremtidige arbejdsliv mellem en erfaren medarbejder og lederen.

Den omhandler ønsker og behov for tilpasning af opgaver, arbejdstider, kompetenceudvikling, sundhed og evt. planer om pension.

Målet er at sikre medarbejderens arbejdsglæde, trivsel og lyst til at fortsætte på arbejdet – inden for de rammer, som arbejdspladsen kan imødekomme.

Seniorsamtalen skal opfattes som en samtale, der udvikler og fastholder medarbejderen.

Tjekliste for seniorsamtale

 • Indbyd til samtalen i god tid. Det giver medarbejderen de bedste muligheder for både at forberede sig på, at ”seniorfasen er ved at indfinde sig” og på selve samtalen. Forslag til mail med indbydelse.
 • Tilrettelæg gerne processen i samarbejde med de tillidsvalgte og træk på deres erfaringer.
 • Undersøg, hvilke muligheder I kan tilbyde seniorerne på jeres arbejdsplads. Det kan både stå i overenskomster, aftaler, personalehåndbog eller være en kutyme. Inspirationskatalog til et fleksibelt arbejdsliv.
 • Brug gerne seniorsamtalen til at anerkende og værdsætte deres mangeårige indsats på arbejdspladsen. Brug denne anerkendelse som grundlag for at opfordre dem til at reflektere over mulighederne for at fortsætte.
 • Vær opmærksom på, at medarbejderens private økonomi og pensionsopsparing ofte fylder meget.
 • Overvej, hvad du vil tale med medarbejderen om. Brug gerne forberedelsesskemaet.
 • Saml op på samtalen, også selv om den ikke ender i konkrete aftaler. Forslag til opsamlingsskema.
 • Aftal gerne at følge op med en ny samtale, fx om et år eller ved næste MUS.
 • Forbered hvad du vil gøre, hvis medarbejderen ønsker at gå på pension. Se 6 konkrete råd her.

Lederens materiale til seniorsamtaler

Vi håber, at seniorsamtalerne bliver et positivt tiltag på jeres arbejdsplads. Skriv gerne til seniorklar@fagligsenior.dk, hvis du har erfaringer, kommentarer eller ønsker gode råd.

4 gode grunde til at starte inden spørgsmålet bliver akut

Det er godt at begynde seniorsamtalerne i god tid, inden ønsket om pensionering bliver akut, fordi f.eks. en god nøglemedarbejder ønsker at stoppe inden for kort tid.

 • For medarbejderen er det fx et dilemma om at risikere at blive set som at være på afvikling, blot fordi man fx har et ønske om mere fleksibilitet, nedsat arbejdstid eller andre arbejdsopgaver.
  Klare aftaler om seniorsamtaler giver medarbejderen mulighed for i god tid at overveje sine muligheder på både job og i fritiden.
 • Lederen vil ofte gerne beholde en erfaren medarbejder med stor viden om virksomheden i flere år. Her kan fx større fleksibilitet eller nedsat tid forhindre, at medarbejderen siger op.
 • For arbejdspladsen kan formålet handle om at tilskynde til at yngre og erfarne kollegaer samarbejder med hinanden, inspirerer hinanden og bedst muligt udnytter hinandens styrker, herunder at de erfarne medarbejdere giver deres viden videre uden at gøre sig selv overflødige.
 • Nysgerrighed og kompetenceudvikling er helt centralt. En 55-årig skal måske arbejde 12-15 år mere. Det er for længe til at køre på rutinen. Medarbejder og ledelse har en fælles interesse i at holde sig skarpe og opdaterede med ny viden og bruge arbejdspladsens kompetencer bedst muligt.

Forberedelse af seniorsamtalen

Kræver det erfaring at afholde en seniorsamtale? Det korte svar er nej. Men forberedelsen er særlig vigtig, fordi emnet ofte er følsomt for både medarbejder og leder.

Samtalen kan finde sted når medarbejder er fyldt f.eks. 58 år. Det er en fordel med en fast alder for den første samtale. Derved kommer det ikke til at handle om den enkelte medarbejder. I stedet bliver det at tale om seniorarbejdslivet er en del af kulturen på jeres arbejdsplads for både seniorer og yngre kolleger.

Seniorsamtalen kan handle om mange ting. Mange medarbejdere har ønsker om mere fleksibilitet, nedsat tid eller flere feriedage. Men det kan også være et ønske om andre arbejdsopgaver eller arbejdstider. Husk at medarbejderen også tænker meget på sin økonomi og andre mere private forhold, når de går til en seniorsamtaler.

Du kan også overveje, hvordan kompetenceudvikling eller kurser kan have værdi for både for arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Husk, at en seniormedarbejder måske er på arbejdspladsen i 5-7 år endnu