Spørgsmål til Seniorsamtalen (Medarbejder)

Her er SeniorKlar’s forslag til de spørgsmål, I bør komme ind på under en seniorsamtale. Der findes et tilsvarende spørgeark til din chef.

Spørgsmålene er delt op i fire emner.

Trivsel

 • Hvordan oplever du det at være en af de erfarne medarbejdere?
 • Hvordan trives du med dine yngre eller knapt så erfarne kollegaer?
 • Oplever du en god balance mellem dit arbejdsliv og dit fritidsliv?

Fagligt

 • Hvordan oplever du, at dine kompetencer og erfaringer kommer i spil?
 • Har du ønsker til din faglige udvikling?
 • Er du interesseret i efter- og videreuddannelse?

Fleksibilitet

 • Hvordan trives du med den måde, dit arbejde er tilrettelagt i dag?
 • Har du ønsker i forhold til dine arbejdstider, antal fridage og ferie
 • Har du ansvarsområder, opgaver og placering her i virksomheden?
 • Kan din leder gøre noget bedre for at du bliver mere tilfreds med at gå på arbejde?

Fremtiden

 • Hvis du selv kunne bestemme, hvordan skulle de næste år så være for dig i virksomheden?
 • Hvilke tanker har du om fremtiden ift. arbejde, familie og interesser?

Print spørgsmålene ud, så du evt. kan skrive notater på arket (Word)

Hvilke typer af aftaler kan vi indgå?

Hvilke aftaler I kan indgå, afhænger af den enkelte arbejdsplads, overenskomst. Men som udgangspunkt er der ofte gode muligheder for at lave aftaler til gavn for både medarbejder og arbejdsplads. LINK TIL FÆLLESDOKUMENT om fleksibilitet (Opdateres)

Opfølgning på seniorsamtalen

 • Det er en god ide at skrive et referat, så I kan huske indholdet af aftalen.
 • Overvej om der er behov at aftalen justeres fx efter 2 måneder.
 • Hvornår mødes I igen?
 • Er der punkter der skal tilpasses?