Hvilke muligheder er der for fleksibilitet på min arbejdsplads?

En gradvis overgang fra arbejdsliv til pension er at foretrække for langt de fleste.

Mange seniorer vil gerne fortsætte på arbejdsmarkedet frem for at stoppe. Men de vil ikke nødvendigvis fortsætte på fuld tid, eller med samme opgaver. På mange arbejdspladser er der gode muligheder for at få en aftale med chefen om at arbejde på andre betingelser.  

Mennesker er forskellige ,og det gælder i særdeles seniorer. Derfor er det vigtigt, at du overvejer, hvad der vil passe bedst til dig og give dig det bedste liv. Både på arbejdspladsen og privat. 

Fleksibilitet nævnes af mange seniorer, som det vigtigste ønske, hvis de skal fortsætte med at arbejde i stedet for at gå på pension. For mange seniorer kan tilpasninger i jobbet være det der gør, at de kan blive et par år længere. 

Heldigvis giver mange arbejdspladser mulighed for at tage hensyn til den enkelte medarbejder. Men der findes desværre ikke nogen samlet oversigt over mulighederne. De afhænger af både af arbejdsplads, overenskomst og af rammerne i de enkelte afdelinger. På nogle arbejdspladser er der en seniorpolitik, men det er desværre langt fra alle steder. 

Denne guide og inspirationskataloget er beregnet til dem, der er gået i gang med at overveje deres seniorliv og som nu overvejer, hvilke muligheder der er for mere fleksibilitet på deres arbejdsplads. Det kan f.eks. være andre arbejdsopgaver, fleksibel arbejdstid eller kortere arbejdstid. 

Tal med din tillidsrepræsentant, der kender både overenskomst og aftaler og praksis på jeres arbejdsplads. Måske har I allerede indgået en lokal-aftale om vilkår og muligheder for seniorer. 

Tal med din leder. Mange ledere vil meget gerne beholde deres erfarne medarbejdere, der ofte har et stort kendskab til virksomheden, ved hvordan tingene fungerer og hjælper nye i gang på arbejdspladsen.  

Vær ikke tilbageholdende med at tale om fleksibilitet. Gør klart overfor både dig selv og dine omgivelser, at du ikke er ved at forlade arbejdspladsen. Dit ønske om fleksibilitet er helt naturligt i den sidste del af arbejdslivet, som du deler med rigtig mange. Alternativet risikerer at blive, at du går på pension med kort varsel. Det er sjældent i hverken din egen, din families, kollegernes eller arbejdspladsens interesse. 

Inspirationskatalog til et fleksibelt arbejdsliv

SeniorKlar har samlet en række muligheder for fleksible ordninger. Der har alle som mål, at du som medarbejder får bedre muligheder for at fortsætte med at arbejde og opnå en bedre balance i forhold til dit helbred, energi og ønsker til livet. meget ofte er din leder og arbejdspladser meget interesserede i at beholde dig.