Leder – forberedelse og spørgeramme til seniorsamtalen

På denne side finder du en liste, du kan bruge til at forberede dig til en seniorsamtale, et forslag til en konkret spørgeramme til selve samtalen, samt et skabelon til referat og opsamling.

Som leder skal du være opmærksom på, at pensionsovervejelser ofte er en meget privat ting, spørg derfor respektfuldt og nænsomt ind, men understreg også vigtigheden af, at I kan tale åbent om det.

Det er vigtigt, at medarbejderen har god tid til for at forberede sig til samtalen. Der står mere på spil for medarbejderen, der også skal forholde sig til, hvordan f.eks. nedsat tid vil påvirke privatøkonomien, helbred mm.

Nederst finder du links materialet til dine medarbejdere: Forslag til indbydelse, forberedelsesskrivelse og spørgeramme til medarbejderen i god tid.

Overvej om du skal understrege, at forberedelse kan ske på arbejdspladsen eller som en del af arbejdstiden.

Hvis du som leder giver medarbejderen rum til at komme frem med sine ønsker og behov, vil der formentlig være ting af betydning for medarbejderen, som du ikke vidste eller havde tænkt på som vigtigt.

Leder: Forberedelse til samtalen

I god tid inden seniorsamtalen er en god idé at afklare og tænke over følgende punkter:

 • Læg vægt på anerkendelse af medarbejderen allerede i indbydelsen og gentag gerne i starten af samtalen, at formålet med samtalen er at understøtte medarbejderens trivsel og faglige udvikling.  
 • Forbered medarbejderen på, hvilke konkrete temaer og spørgsmål du vil tage op i god tid inden samtalen. Du kan medsende spørgerammen, hvor du også kan tilføje yderligere temaer, hvis du ønsker det. 
 • Afklar og overvej dit mandat, fx ved at undersøge hvad der findes af senioraftaler på arbejdspladsen og i den relevante overenskomst?  
 • Har du som leder selv bemærket ændring i fx medarbejderens opgavevaretagelse, opfanget signaler fra medarbejderen eller fra tillidsvalgte? 
 • Bliver medarbejderens erfaring og faglige potentiale tilstrækkeligt forløst? 
 • Kan du give medarbejderen bedre mulighed for at komme fagligt i spil? 
 • Hvilke konkrete muligheder for fleksibilitet kan du tilbyde medarbejderen? 
 • Er der konkrete muligheder for efter- og videreuddannelse/kompetenceudvikling (vi skal vælge), som kunne være relevante for medarbejderen? 
 • Overvej om hvad du kan gøre, hvis medarbejderen ønsker at stoppe, fx indgå i en vikarfunktion. 

Download og print evt. spørgsmål til din forberedelse ud, så du kan skrive notater på arket. (Word og PDF)

Leder: Spørgeramme til seniorsamtalen:

Her er et forslag til fire emner med konkrete spørgsmål. Der er lagt væk på, at den er overskuelig og overkommelig i praksis. Du kan sagtens tilføje flere spørgsmål, hvor det er relevant.

Husk, at indlede samtalen med at anerkende medarbejderen, understrege formålet, åbenhed og fortrolighed.

Trivsel 

 • Hvordan oplever du det at være en af de erfarne medarbejdere?  
 • Hvordan trives du med dine yngre eller knapt så erfarne kollegaer? 
 • Oplever du en god balance mellem dit arbejdsliv og dit fritidsliv? 
 • Hvad kan vi som arbejdsplads og jeg som leder gøre bedre for at understøtte din generelle trivsel? 

Fagligt 

 • Hvordan oplever du, at dine kompetencer og erfaringer kommer i spil?  
 • Er der opgaver du er særligt glad for at varetage? 
 • Har du ønsker til din faglige udvikling?  
 • Er du interesseret i efter- og videreuddannelse eller anden form for kompetenceudvikling? 

Fleksibilitet 

 • Hvordan trives du med den måde, dit arbejde er tilrettelagt i dag?
 • Har du ønsker i forhold til dine arbejdstider, antal fridage og ferie?
 • Har du ønsker til dine ansvarsområder, opgaver og placering her i virksomheden?
 • Kan din leder gøre andet for, at du bliver mere tilfreds med at gå på arbejde?

Fremtiden 

 • Hvis du selv kunne bestemme, hvordan skulle de næste år så være for dig i virksomheden?? 
 • Hvilke tanker har du om fremtiden ift. arbejde, familie og interesser? 
 • Hvor længe forventer du at fortsætte med arbejde – og hvad kræver det af os som arbejdsplads?

Download og print evt. spørgsmålene ud, så du kan skrive notater på arket (Word og PDF)

Opfølgning på seniorsamtalen 

 • Det er en god ide at skrive et referat eller sammen skrive pointerne ned i slutningen af samtalen, så I kan huske indholdet af aftalen.  
 • Overvej om der er behov for en formel aftale eller et tillæg til ansættelseskontrakten.
  Det gælder f.eks. hvis I ændrer på arbejdstid, fridage ferie mm.
 • Overvej om der er behov at drøfte indholdet i seniorsamtalen/senioraftalen efter en periode. Hvornår mødes I igen? 

Download og print evt. opfølgningen ud, så du kan skrive notater på arket (Word og PDF)

Lederens materiale til seniorsamtaler

Vi håber, at seniorsamtalerne bliver et positivt tiltag på jeres arbejdsplads. Skriv gerne til seniorklar@fagligsenior.dk, hvis du har erfaringer, kommentarer eller ønsker gode råd.