Seniorsamtaler – kom godt i gang

Seniorsamtaler mellem medarbejder og leder er den enkleste og mest effektive vej for seniorer til at få en god slutning på deres arbejdsliv, samtidig med at arbejdspladsen får mest muligt ud af deres lange erfaring.

Seniorsamtalen – den korte udgave
Under en seniorsamtale taler den erfarne medarbejder og chefen om fremtiden på jobbet.

De taler om, hvad medarbejderen gerne vil lave, hvordan arbejdstiden passer bedst, muligheder for at lære nyt, holde sig sund og glad og tanker om pension.

Det handler om et godt arbejdsliv for medarbejderen og samtidig sikre, at deres erfaring udnyttes bedst muligt på arbejdspladsen.

SeniorKlar’s gode råd og værktøjer til seniorsamtalen

Ofte ender en god seniorsamtale med, at medarbejdere vælger at fortsætte nogle ekstra år – især hvis arbejdspladsen er indstillet på mere fleksibilitet og lavere arbejdstid.

Samtalerne kan være lidt svære at komme i gang med. Medarbejderen har måske ikke lyst til at signalere, at man er i den sene del arbejdslivet. Lederen på sin side kan være nervøs for at blive beskyldt for at diskriminere. 

Erfaringerne med seniorsamtaler er gode – og I kan sagtens holde seniorsamtaler, selvom I ikke har en decideret seniorpolitik.

Det anbefales at bruge en fast alder for, hvornår man holder samtalen. På den måde handler det ikke om den enkelte, men er del af arbejdspladsen kultur. Det kan være 55, 58 eller 60 år. 

Fire gode argumenter for seniorsamtaler

  • For medarbejderen: De fleste er glade for at gå på arbejde. Men du får her en god anledning til overveje dit arbejdsliv og ønsker om mere fleksibilitet, nedsat arbejdstid eller andre arbejdsopgaver. En lang og glidende overgang mellem fuldtidsarbejde og pension øger livsglæden
  • For lederen: Du kan afklare dine erfarne medarbejderes ønsker og i god tid finde løsninger, så medarbejdere med stor viden får lyst til at blive længere.
  • For arbejdspladsen: Seniorsamtalerne er med til at styrke jeres virksomhedskultur og understøtte samarbejde og erfaringsudveksling mellem erfarne og yngre medarbejdere.
  • For samfundet: Seniorsamtaler har en dokumenteret positiv effekt på seniorernes lyst til at at blive længere på arbejdsmarkedet. Det øger både arbejdsstyrken og borgernes generelle velfærd.