Hvordan holder jeg mig attraktiv på jobbet?

Erfaring og anciennitet er ikke altid nok til at få de gode arbejdsopgaver eller beholde jobbet. Opdaterede kompetencer, et åbent sind og gode samarbejdsevner er stærke kort.

Uanset om du er 30 eller 60 år, handler det om at være en medarbejder, som hverken din arbejdsgiver eller dine kolleger vil undvære.  

Derfor må du spørge dig selv: 

 • Hvad kan jeg gøre for at være så værdifuld som mulig for min arbejdsgiver? 
 • Er jeg sakket bagud i forhold til mine kolleger på nogle områder? 
 • Oplever jeg myter og fordomme i relation til min alder? 
 • Er jeg en god og positiv kollega? 

Styrk dine muligheder gennem en MUS- eller seniorsamtale

Du kan ikke gå ud fra, at din leder tager initiativer på dine vegne. Du skal selv fortælle, hvad du gerne vil, og hvad der skal til at nå dertil.  

Det kan du gøre gennem en MUS-samtale eller en seniorsamtale, afhængig af din alder og dit arbejdssted. Her har du din leder på 2-mandshånd, og I kan drøfte en plan for dit job. Læs mere om seniorsamtaler her.

Tænk over, hvad der vil gøre dig gladere på jobbet, hvad du gerne vil blive bedre til, hvad du gerne vil lave mere af, hvad du gerne vil slippe for at lave og ikke mindst, hvad du har brug for i forhold til at nå dine mål.  

Det kan være efteruddannelse, interne kurser og sidemandsoplæring, men det kan også være nye opgaver, en anden placering i virksomheden eller måske et ønske om at få mere ansvar og for eksempel blive projekt- eller teamleder.

Seniorer må gerne have ambitioner

Der er nogle, som tror, man sakker agterud og går i stå, når man bliver ældre. Det er en myte, som du kan være med til at aflive.  

Langt de fleste seniorer har rigtig meget at tilbyde deres arbejdsplads, og ambitioner om at udvikle sig hører ikke kun ungdommen til. Du skal insistere på have et godt og tilfredsstillende arbejdsliv lige til pensionen. Det er også i din leders interesse.

Du skal ikke lade dig slå ud af myten om, at “at seniorer jo snart går på pension”. En 60 -årig arbejder måske 5 – 7 år mere, og i modsætning til yngre kolleger skifter du ikke job så tit. Så arbejdsgiveren får godt udbytte at investere i de erfarne medarbejdere. 

Muligheder for kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling, kurser, efter- og videreuddannelse dækker alle over muligheder for at blive dygtigere ved at udbygge det, du allerede kan, eller lære noget helt nyt.   

Alt efter, om du er ansat på en offentlig eller privat arbejdsplads, og alt efter typen af denne arbejdsplads og om der er overenskomst, er der masser af muligheder for at udvikle dig fagligt og menneskeligt. 

Det er din arbejdsgiver, du aftaler efteruddannelse med. Men tal gerne først med din tillidsrepræsentant eller fagforening, så du kender til mulighederne og økonomien i efteruddannelsen.  

Det er oplagt at bruge en MUS-samtale eller en seniorsamtale til at tale med din leder om mulighederne. Mange arbejdspladser er positive overfor, at deres medarbejder uddanner sig. 

AMU-kurserne (Arbejdsmarkedsuddannelser) er både korte og længerevarende kurser til ufaglærte og faglærte. Kurset tager du på en af erhvervsskolerne, som ligger rundt om i Danmark.  Nogle kurser giver certifikat, for eksempel til at køre truck eller svejse.   

Har du lyst til at skifte spor, kan du undersøge mulighederne for omskoling eller at bygge ovenpå din eksisterende uddannelse. Måske kan din fagforening eller a-kasse hjælpe med det.   

Betalt uddannelse via kompetencefonde er en mulighed for privatansatte medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst/kompetencefond. Du kan du få tilskud fra fonden til helt eller delvist at få dækket løntab og udgifter til gebyrer og transport. Din overenskomst afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond. Læs mere på kompetencefonde.dk

På det offentlige område er der også kompetencefonde, alt efter om du er ansat i en kommune, en region eller i staten.

Hvordan får du det bedste arbejdsliv som senior?

Vi har samlet en række artikler med gode metoder, som du kan bruge, når du overvejer mulighederne i dit seniorarbejdsliv.

 • Hvordan holder jeg mig attraktiv på jobbet?
  Erfaring og anciennitet er ikke altid nok til at få de gode arbejdsopgaver eller beholde jobbet. Opdaterede kompetencer, et åbent sind og gode samarbejdsevner er stærke kort.
 • Seniorsamtaler – gode råd til en samtale med din leder
  Hvis du begynder at overveje dit arbejdsliv, eller måske endda tænker på pension, så er en seniorsamtale med din leder den enkleste og mest effektive vej til afklaring.
 • Er det nu, jeg skal foretage mig noget nyt?
  Vi har som mennesker et stort behov for tryghed. Og måske er du der i dit arbejdsliv, hvor du helst vil være. Men kribler det i maven for at prøve noget andet, så er det måske nu?
 • Hvilke muligheder er der for fleksibilitet på min arbejdsplads?
  Fleksibilitet kan få mange til at fortsætte på jobbet. Det kan være andre opgaver, nedsat tid, mere ferie En gradvis overgang fra arbejdsliv til pension er at foretrække for langt de fleste.
 • Hvordan undgår jeg at blive set som den gamle på jobbet?
  Har du en fornemmelse af, at nogle af dine kolleger betragter dig som ham eller hende den gamle? Her er nogle gode råd til at modvirke det.
 • Hvordan kan jeg bedst håndtere en yngre chef?
  Et synligt tegn på at man bliver ældre er, at cheferne bliver yngre og yngre. Her er 7 gode til at håndtere chefer, der er yngre end dig selv.
 • Hvordan finder jeg er nyt job?
  Uanset om du søger et nyt job, fordi du trænger til til luftforandring, er kørt lidt træt eller er blevet fyret, så kan jobsøgning som senior godt være svær. Men myterne er værre end virkeligheden, og i mange brancher er der også gode muligheder for seniorer
 • Hvordan kan jeg fortsætte med at arbejde?
  Du behøver ikke at holde op med at arbejde, bare fordi du kan få efterløn, tidlig pension eller folkepension. Mærk efter, hvad du selv kan og vil. Du kan fortsætte som hidtil, eller du kan bruge en af mange muligheder for at trappe ned.
 • Hvilke muligheder har jeg for at gå tidligere på pension?
  Der kan være mange årsager til at ønske at stoppe med at arbejde før folkepensionsalderen. Her får du en oversigt over overvejelser og muligheder.
 • Sådan punkterer du myter om seniorer
  Selv om den generelle mangel på arbejdskraft har øget seniorernes popularitet på arbejdsmarkedet, så skal der stadig kæmpes for komme de mest sejlivede myter om det grå guld til livs.
  Der er mange myter og fordomme om seniorer – og de fleste er heldigvis forkerte. Virkeligheden er meget mere nuanceret.