Hvordan kan jeg fortsætte med at arbejde - også efter den formelle pensionsalder?

Du behøver ikke at holde op med at arbejde, bare fordi du kan få efterløn, tidlig pension eller folkepension. Mærk efter, hvad du selv kan og vil. Du kan fortsætte som hidtil, eller du kan bruge en af mange muligheder for at trappe ned. 

Der kan være mange årsager til fortsætte med arbejde. Nogle udskyder pensioneringen, fordi de ønsker et større økonomisk råderum, andre fordi de simpelthen bare godt kan lide at gå på arbejde, møde kollegerne og gøre en forskel.  

Men det kan også være, at dit helbred ikke tillader at du arbejder som hidtil, eller at du også ønsker at bruge din tid på andre aktiviteter.  

På mange arbejdspladser er der mulighed at gå ned i tid og arbejde færre dage eller måske kortere dage, afhængig af hvad du gerne vil bruge din tid på. For nogle er det rart med en fridag om onsdagen, så arbejdsugen ikke bliver så lang. Andre trives med at gå først på eftermiddagen og have mere tid til fritidsinteresser senere på dagen. Flere nedtrapper deres arbejdstid løbende over en årrække, så skiftet til slet ikke at arbejde ikke føles så stort. Hvilken model passer til dig og dine ønsker til dit seniorliv? 

Måske vil du gerne fortsætte på din arbejdsplads, men nogle opgaver er blevet for hårde, fx nattevagter. Spørg din leder eller tillidsrepræsentant om I har en seniorpolitik eller om der er om der kan tages hensyn til dine ønsker, hvis du vælger at blive på arbejdspladsen. 

Langt de fleste fortsætter med at arbejde på deres hidtidige arbejdsplads. Men måske passer det dig bedre at starte et nyt sted. Måske flytter I i sommerhus, eller du bar har lyst til at prøve noget nyt. På seniorjob.dk kan du se ledige jobs, der særligt henvender sig til seniorer. 

Måske oplever du, at andre har forventninger til, hvad du skal gøre. Eller også tror du, at de har en forventning. Måske håber dine voksne børn, at du stopper, så du kan hjælpe med børnebørnene. Måske har dine venner har skaffet en plads på pensionist-petanque-holdet og du tror, at din leder allerede har ansat din erstatning for dig.  

Det vigtige er, at du træffer beslutningen om at gå på pension eller fortsætte med at arbejde, fordi det er det rigtige for dig og ikke for at leve op til andres forventninger. 

Tjekliste

  1. Ingen kan tvinge dig til at gå på pension, fordi du f.eks. bliver 67 år. Aldersdiskrimination er forbudt både ved ansættelse, under ansættelsen, og ved afskedigelse. Guide til folkepensionister i arbejde
  2. Du kan bede din leder om en seniorsamtale, hvis du ønsker at ændre i arbejdstid eller –opgaver.
    Mange arbejdspladser har seniorordninger eller er åbne for fleksible vilkår at beholde erfarne medarbejdere. Tal gerne med din tillidsrepræsentant, hvis I har en. Læs: Gode råd til en seniorsamtale med din leder.
  3. Lønindtægt modregnes ikke længere i din folkepension. Læs mere om modregning i Seniorhåndbogen.
  4. Du kan få en seniorpræmie, hvis du forsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen. Du kan også få et ventetillæg, hvis du udskyder (opsætter) folkepensionen. Læs mere i Seniorhåndbogen.
  5. Hvis du stadig er i tvivl, så skab dig et overblik med en liste med plusser og minusser.