6 gode råd: Når en værdsat medarbejder vil gå på pension

Hvis du gerne vil beholde din medarbejder, kan du prøve at få dem til at reflektere over deres beslutning, og se om I kan finde løsninger, så medarbejderen har lyst til at fortsætte.

ALT text

Hvad skal der til, for at du bliver lidt længere? Måske kan mere fleksible arbejdsvilkår få en værdsat medarbejder til at blive længere på arbejdspladsen. (Colourbox)

Mange ledere vil på et tidspunkt opleve, at en værdsat medarbejder med lang erfaring pludselig siger:” Jeg har tænkt mig at gå på pension”.

Det kan godt udløse en lille smule panikangst. Men hvis du griber situationen konstruktivt an, kan du som leder påvirke beslutningen og muligvis forlænge deres tid på jeres arbejdsplads.

Vi har samlet seks gode råd til dig som leder og forslag til en række spørgsmål, som du kan stille under samtalen.

Du skal som leder selvfølgelig anerkende medarbejderens beslutning. Men det er også en chance for at udforske dine muligheder for at forlænge deres lyst til at arbejde i jeres virksomhed.

Det kan være en udfordrende samtale for både leder og medarbejder. Men begge parter kan få glæde af den – uanset udfaldet.

Seniorpolitik – eller står du på bar bund? 

SeniorKlar’s undersøgelser viser, at jo bedre man har forberedt sig, jo større er chancen for en god pensionstilværelse. En god måde at forberede sig på er, hvis man har mulighed for at trappe gradvist ned med at arbejde. Dermed kan man nå at vænne sig til et liv med mere fritid og tid til at opbygge nye interesser, relationer. Det giver bedre mulighed for at opbygge en identitet, der ikke er bundet op på ens arbejde. 

Hvis I har en seniorpolitik, så er det selvfølgelig nemmere at tage en ”Jeg-siger-op-samtale”. En seniorpolitik vil typisk opridse en række muligheder og tilbud. Men mange steder står du som leder lidt på bar bund.  

Selv hvis medarbejderen ender med at forlade virksomheden, vil lederens interesse for deres beslutning næsten altid blive værdsat. Medarbejderen vil gå pension med en god fornemmelse og bestyrket i, at de ikke blot sagde op i et uovervejet øjeblik. 

6 gode råd og konkrete spørgsmål, du kan stille  

Disse seks råd og de tilknyttede spørgsmål giver dig som leder en konkret tilgang til at overveje og diskutere mulighederne for at få den værdsatte medarbejder til at udskyde pensionen og fortsætte på arbejdspladsen på mere fleksible betingelser. Det er en chance for at for at få glæde deres store erfaring i jeres arbejdsplads. 

Råd 1: Lad os tale sammen 

Du tager selvfølgelig venligt imod medarbejderens ønske om at stoppe. Men du forslår, at I tager en grundigere samtale inden for et par dage, fordi du gerne vil overveje situationen. 

Råd 2: Anerkend deres bidrag og motivér dem til at reflektere

Når en erfaren medarbejder overvejer at gå på pension, er det første skridt at anerkende og værdsætte deres mangeårige bidrag på arbejdspladsen. Brug denne anerkendelse som grundlag for at motivere dem til at reflektere over mulighederne for at fortsætte. 

Forslag til spørgsmål til medarbejderen: 

 • Jeg er meget taknemmelig for din mangeårige indsats her. Du er dygtig til dit arbejde og er vigtig for vores afdeling. Jeg er nysgerrig på, hvorfor du gerne vil på pension. 
 • Hvad hvis du kunne fortsætte med at bidrage, men på mere fleksible betingelser? Er det noget du har overvejet og kunne det være en mulighed for dig? 
 • Kan du tænke tilbage på de projekter, du virkelig nød at arbejde på? Hvordan tror du, vi kan skræddersy dine opgaver, så de passer bedre til dine ønsker og behov? 
 • Hvad hvis vi sammen lagde en arbejdsplan, der giver dig mulighed for at opnå en anden balance mellem arbejdsliv og pensionisttilværelse? Hvordan kunne du selv tænke dig at arbejde?  

Råd 3: Drøft mulighederne for mere fleksibilitet

Mange erfarne medarbejdere ønsker stadig at bidrage, men måske i en mindre intens rolle. Drøft forskellige former for fleksibilitet, der kan hjælpe dem med at finde en balance mellem arbejdsliv og pensionisttilværelse. 

Forslag til spørgsmål til medarbejderen: 

 • Kunne vi finde en måde at justere dine arbejdsopgaver eller arbejdstid på, så du stadig kunne bidrage, men får større fleksibilitet? 
 • Er der opgaver eller andre forhold, som du gerne vil være fri for eller gerne vil ændre på? 
 • Er der specifikke arbejdsopgaver eller projekter, du stadig brænder for at arbejde med?
 • Hvad hvis vi udforskede muligheden for deltidsarbejde eller en skræddersyet arbejdsplan, der passer til dine ønsker og behov? Ville det være en tiltalende mulighed for dig?

Råd 4: Udvikling og mentorskab

Overvej muligheden for at medarbejderen fortsætter med at udvikle sig og samtidig bidrager som mentor eller rådgiver for yngre kolleger. Dette kan appellere til den erfarne medarbejders ønske om at efterlade et varigt indtryk. 

Forslag til spørgsmål til medarbejderen: 

 • Er der områder, hvor du gerne vil fortsætte med at udvikle dine færdigheder eller projekter, du ønsker at arbejde på, men måske med mindre pres?
 • Kunne du forestille dig at dele din værdifulde viden og erfaring som mentor for dine yngre kolleger? Hvordan tror du, det ville gavne både dig og dem?
 • Hvordan kan vi støtte din fortsatte udvikling og samtidig drage fordel af din ekspertise?

Råd 5: Skab en inkluderende kultur

Fremhæv vigtigheden af en inkluderende arbejdskultur, hvor medarbejdere i alle aldre føler sig værdsatte og har mulighed for at samarbejde på tværs af generationer. 

Forslag til spørgsmål til medarbejderen: 

 • Hvordan tror du, vi bedst kan skabe en arbejdskultur, hvor alle aldersgrupper føler sig inkluderet og værdsat, uanset om de arbejder på fuld tid eller deltidsbasis?
 • Er der specifikke opgaver eller projekter , hvor du ser gode muligheder i at samarbejde med yngre kolleger for at udveksle viden og perspektiver?
 • Hvordan føler du, at din erfaring kan bidrage til at vi arbejder bedre sammen og fortsat udvikler os, selv i en mere fleksibel rolle?

Råd 6: Hvis medarbejderen stadig ønsker at stoppe, så begynd at planlægge overgangen

Hvis samtalen ender med, at medarbejderen fortsat gerne vii på pension, så er det vigtigt at afsætte tid til at planlægge en god overgang til pensionen. Dette inkluderer overførsel af opgaver, dokumentation og viden til de relevante kolleger. Men samtidig, lad døren stå åben for en mulig fortsættelse. 

Forslag til spørgsmål til medarbejderen: 

 • “Hvordan ser du for dig, at vi bedst kan overføre din viden og ansvarsområder til andre kolleger, hvis du vælger at gå på pension? 
 • Er der nogen specifikke dokumenter eller information, du mener, vi skal tage højde for under overgangen, hvis du beslutter dig for at fortsætte?” 
 • Hvordan kan vi hjælpe dig med at planlægge en smidig overgang, samtidig med at vi holder muligheden åben for, at du kan fortsætte på mere fleksible vilkår, hvis det er det, du ønsker? 

Held og lykke med samtalen.

Skriv gerne til hl@fagligsenior.dk, hvis du har kommentarer eller får erfaringer med råd og spørgsmål, som du gerne vil dele.