Leder: Kom godt i gang med seniorsamtaler

Seniorsamtaler er et af de bedste og nemmeste måder til at skabe større tilfredshed hos dine erfarne medarbejdere og øge chancen for, at de bliver længere.

Det kan være følsomt at tale om alder på arbejdspladsen. Det gælder både for medarbejdere og ledere. Derfor er det vigtigt med en konstruktiv og anerkendende samtale med dine medarbejdere om seniorarbejdsliv.

Undersøgelser viser, at seniorer, der har haft en seniorsamtale på deres arbejdsplads, forlænger deres arbejdsliv – og god sandsynlighed på deres nuværende arbejdsplads..

Samtalen med dine medarbejdere kan være medvirkende til højere trivsel og arbejdsglæde.

Forberedelse af seniorsamtalen

Samtalen kan finde sted når medarbejder er fyldt f.eks. 58 år. Det er en fordel med en fast alder for den første samtale. Derved kommer det ikke til at handle om den enkelte medarbejder, men det at tale om seniorarbejdslivet er en del af kulturen på jeres arbejdsplads.

Hvis medarbejderen slet ikke synes, at det er relevant lige nu. Så er det bedste ofte, at du anerkender det – men siger, at du tager gentager tilbuddet om et år.

I første omgang er det vigtigste, at I taler om det at være senior og være en den sene del af arbejdslivet.

Seniorsamtalen kan handle om mange ting. Mange medarbejdere har ønsker om mere fleksibilitet, nedsat tid eller flere feriedage. Men det kan også være et ønske om andre arbejdsopgaver eller arbejdstider.

Du kan også overveje, hvordan kompetenceudvikling eller kurser kan have værdi for både for arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.

Samtalen skal ikke nødvendigvis føre til en særlig aftale.  Det afgørende er, at samtalen afholdes, så du og medarbejderen kan afstemme behov og ønsker for det fremtidige samarbejde.

Seniorsamtalen kan være en del af en MUS-samtale men det kan også blot indgå i daglige dialog mellem leder og medarbejder.

Brug gerne forberedelsesskema

Seniorsamtalen skal bidrage til at fastholde de erfarne medarbejdere og styrke seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet til gavn for både arbejdspladsen, medarbejderne og samfundet.

Det er en god ide at forberede sig. Som leder er det dit ansvar at sørge indkalde dine medarbejdere.

Her er et skema til dig som leder og et skema du kan give til din medarbejder inden samtalen. Skemaet indeholder både tjeklister og en række formuleringer til emner og spørgsmål.

Tjekliste for seniorsamtale

 • Overvej, hvad du vil tale med medarbejderen om. Brug gerne forberedelsesskemaet.
 • Brug gerne seniorsamtalen til at anerkende og værdsætte deres mangeårige indsats på arbejdspladsen. Brug denne anerkendelse som grundlag for at opfordre dem til at reflektere over mulighederne for at fortsætte.
 • Vær opmærksom på, den private økonomi eller pensionsopsparing kan fylde meget for medarbejderen.
 • Undersøg, hvilke muligheder I kan tilbyde seniorerne på jeres arbejdsplads. Det kan både stå i overenskomster, aftaler, personalehåndbog eller være en kutyme.
 • Orienter gerne tillidsrepræsentanten om gernerelle ønsker og spørg om input og erfaringer
 • Saml op på samtalen, også selv om den ikke ender i konkrete aftaler.
 • Aftal gerne at følge op med en ny samtale, fx om et år eller ved næste MUS.
 • Forbered hvad du vil gøre, hvis medarbejderen ønsker at gå på pension. Se konkrete råd her.

4 gode grunde til at starte inden spørgsmålet bliver akut

Det er godt at begynde seniortalerne i god tid, og inden ønsket bliver akut, fordi f.eks. en god nøglemedarbejdere ønsker at stoppe inden for kort tid.

 • For medarbejderen er det fx et dilemma om at risikere at blive set som at være på afvikling, blot fordi man fx har et ønske om mere fleksibilitet, nedsat arbejdstid eller andre arbejdsopgaver.
  Klare aftaler på jobbet giver medarbejderen mulighed for i god tid at overveje sine muligheder på både job og i fritiden.
 • Lederen vil ofte gerne beholde en erfaren medarbejder med dyb viden om virksomheden i flere år. Her kan fx større fleksibilitet eller nedsat tid forhindre, at medarbejderen siger op.
 • For virksomheden kan formålet handle om at tilskynde til at yngre og erfarne kollegaer samarbejder med hinanden, inspirerer hinanden og bedst muligt udnytter hinandens styrker, herunder at de erfarne medarbejdere overleverer deres viden uden at gøre sig selv overflødige.
 • Nysgerrighed og kompetenceudvikling er helt centralt. En 55-årig skal måske arbejde 12-15 år mere. Det er for længe til at køre på rutinen.
  Medarbejder og ledelse en fælles interesse i at holde sig skarpe og opdaterede med ny viden.

Vi håber, at seniorsamtalerne bliver et positivt tiltag på jeres arbejdsplads. Skriv gerne til seniorklar@fagligsenior.dk, hvis du har erfaringer, kommentarer eller ønsker gode råd.