Gode relationer og fællesskaber øger sandsynligheden for et godt liv. Men de kommer ikke af sig selv. Prøv at bruge SeniorKlar’s relationsvifte.

5 skridt til at styrke dine relationer

Prøv relationsviften til at få overblik over dine vigtige relationer. Efter et langt arbejdsliv må mange erkende, at en stor del af deres relationer er knyttet til jobbet. Men hvad så bagefter?

Relationer til andre giver vores liv værdi. Uden gode, velfungerende relationer kommer vi ikke langt.

For mange er nogle kolleger nærmest en slags venner. Men når vi på et tidspunkt stopper på jobbet, forsvinder mange af dine arbejdsvenner. Især mænd har en stor del af deres venskaber via jobbet.

Det er vigtigt at have et netværk udenfor arbejdspladsen for at sikre et indholdsrigt liv på pension med et robust netværk

Vores relationer til andre giver vores liv værdi. Uden gode, velfungerende relationer kommer vi ikke langt.

Tværtimod er manglen på sociale relationer lige så usundt som som rygning, stort alkoholforbrug, fysisk inaktivitet, dårlig kost og svær overvægt.

Husk at det tager tid både at genopbygge eksisterende relationer og ikke mindst at opbygge nye og tætte relationer. Så start i tide.

Relationsviften

Skriv dine relationer på post it sedler: Familie, venner og andre med en farve. Kolleger og arbejdsrelationer på en anden farve. Download og print.

5 skridt til at udbygge dit netværk

1. Få et overblik med relationsviften

Skriv dit navn i den inderste cirkel. Udfyld herefter de omkringliggende områder med de relationer, du har i din dagligdag, alt efter hvor tæt de er på dig:

Dit private liv:
Familie, venner og andre kontakter i f.eks. foreninger (rød skrift)

Dit arbejdsliv:
Kolleger og arbejdsrelationer (blå skrift)

Tip: Skriv navnene på små post-it-sedler i to forskellige farver.

2. Reflektér over dine relationer

Tænk over, hvem der giver dig energi, hvem du værdsætter, og hvem der bidrager positivt til dit liv. Refleksion er vigtigt for at forstå, hvilke relationer du gerne vil styrke.

3. Planlæg fremtiden:

Overvej hvem du gerne vil styrke båndene til og kan du få flere af de gode relationer, der skaber tillid, glæde og kvalitet?

4. Fjern nu kollegerne fra din relationsvifte:

Forestil dig dit liv uden dine arbejdsrelationerne – altså fjern alle de kolleger og arbejdsrelationer fra din vifte, som du realistisk ikke vil bevare en relation til.

Reflekter over dette nye billede:

  • Har du nok relationer?
  • Eller er du reelt afhængig af ganske få relationer og er dermed i en sårbar situation, hvis en eller flere falder bort.

5. Udvid dit netværk og gør det mere robust

Det er en god idé, at du begynder at udvikle og udvide dine personlige relationer, så du kan se frem til et mere tilfredsstillende og glædesfyldt liv på den lange bane.

Du kan også begynde at opdyrke nye relationer ved f.eks. at genoptage en hobby eller opdyrke en ny. Du kan også melde dig ind i en forening eller overveje frivilligt arbejde.

Husk, det er aldrig for tidligt at begynde at tænke på dit liv efter arbejdsmarkedet. Du har måske ikke tid nu – men begynd bare at drømme, så du er klar, når tiden kommer.

Hvis du overvejer at flytte tættere på børn og børnebørn, så husk at overveje, hvor mange andre relationer, du så skal erstatte.

Begynd i det små. Blot det at tage initiativ til en cykeltur eller en tur på museum, sammen med venner og bekendte er godt skridt. Næste alle bliver glade for sådanne initiativer.

Print og skriv navne på

Print relationsviften og skriv navne på – eller endnu bedre brug post it-sedler i to farver.

Skriv dine relationer på post it-sedler: Familie, venner og andre med en farve. Kolleger og arbejdsrelationer med en anden farve.

Din livsplan – forbered dig på pension