Frivilligt arbejde giver dig mulighed for at gøre noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre.

Frivilligt arbejde – er det noget for dig?

Frivilligt arbejde er en helt grundlæggende betingelse for mange aktiviteter i Danmark. Næsten halvdelen af alle danske seniorer udfører frivilligt arbejde. Hvis du har tid og overskud, kan du overveje, om du også selv skal udføre frivilligt arbejde.

Efter arbejdslivet får du mere tid, og måske har du bare lyst til at slappe af og gøre præcis det, du har lyst til. Du kan tænke, at når du nu har sluppet arbejdet helt eller delvist, skal du ikke påtage dig nye pligter. Eller du synes, at børnebørnene tager så rigeligt af din tid.

Men frivilligt arbejde er netop kendetegnet ved, at du gør præcist det, du har lyst til. Hvis du overvejer frivilligt arbejde, så start med at tænke over, hvad det skal være. De fleste arbejder frivilligt for at gøre en forskel for andre, og der er mange muligheder for at gøre noget lokalt.

Frivillighed er positivt for din mentale sundhed

Undersøgelser viser, at frivilligt arbejde markant øger chancerne for at have et godt liv. Det skyldes, at frivilligt arbejde er en af måderne til at styrke den mentale sundhed på. 

Forskerne kalder det aktivt ABC. Det betyder grundlæggende at du  

 • Gør noget aktivt 
 • Gør noget sammen med andre
 • Gør noget meningsfyldt 

Disse 3 handlinger passer godt på frivilligt arbejde, og engagerer du dig i frivilligt arbejde, er der næsten altid den sidegevinst, at du får udvidet dit kontaktnet og måske endda får nye tætte venner.  

Spørg dig selv, hvad det frivillige arbejde skal være

 • Skal jeg arbejde frivilligt med noget, jeg kan i forvejen, eller skal jeg tværtimod kaste mig over noget helt nyt?  
 • Vil jeg helst være frivillig et etableret sted, eller har jeg mod på selv at starte noget op? 
 • Skal jeg gøre noget for andre mennesker? 
 • Vil jeg helst arbejde i baggrunden? 
 • Vil jeg binde mig for et bestemt antal timer og på bestemte tidspunkter? 
 • Hvad kan mit helbred klare – kan jeg for eksempel holde til at stå op? 
 • Kender jeg nogen, som udfører frivilligt arbejde, som jeg har lyst til at være sammen med? 

Når du har gjort dig nogle overvejelser, er det lettere at komme i gang med finde en forening eller et sted at være frivillig.

Der er masser af muligheder for at blive frivillig:

 • rådgivninger, for eksempel telefonrådgivninger 
 • besøgsvennetjenester 
 • ældreforeninger, f.eks. Faglige Seniorer
 • boligforeninger
 • hjælp ved festivaler og kulturaktiviteter 
 • idrætsforeninger  
 • håndværksmæssig hjælp
 • retshjælp
 • støtteperson- og ledsageordninger 
 • voksenven for børn og unge
 • frivilligcentre og kontaktsteder 
 • foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper 
 • krisecentre, for eksempel kvinde- og mandekrisecentre 
 • sociale caféer, væresteder og andre samværsaktiviteter 
 • genbrugsbutikker 
 • museer 
 • dyreværnsforeninger

Hvad sker der i dit lokalområde?

Du kan undersøge, hvad der sker i dit lokalområde. Er noget af det spændende?

Hvis du vil deltage i frivillige aktiviteter eller ulønnet frivilligt arbejde i en forening, kan du kontakte frivillighedskonsulenten i din kommune.

De fleste kommuner har en kontaktperson eller eventuelt et frivilligcenter med en vejviser til de frivillige sociale organisationer og foreninger.

Du kan finde muligheder for at blive frivillig via hjemmesiden frivilligjob.dk.

Ingen grænse for pensionister – men pas lidt på efterløn

Der er ingen grænse for antal timer og hvilken type frivilligt arbejde, du må lave, når du er på folkepension. Du kan arbejde frivilligt lige så meget, du har energi og lyst til. 

Hvis du er på efterløn og udfører aktiviteter, som ikke kan sidestilles med almindeligt lønarbejde, kan du bruge lige så mange timer, du vil, uden at blive trukket i din efterløn.

Hvis du udfører frivilligt, ulønnet arbejde, der ville kunne udbydes som almindeligt lønarbejde, må du normalt arbejde op til 65 timer om måneden uden træk i din efterløn.

OBS: Kontakt altid din a-kasse, hvis du er på efterløn og vil lave frivilligt arbejde.

Få inspiration – tre eksempler på frivillige seniorer