Kvinderne har ofte førertrøjen på i familien, men lad det ikke være en sovepude.

Er det din kone, der styrer jeres sociale liv?

Er det dig eller din kone, der sørger for at invitere familie og venner, tager initiativ til at gå ud og spise eller bestille ferie? Måske har hun også flere veninder end du har venner?

I mange ægteskaber det konen, der står for det sociale liv i et forhold. Måske synes du, at det fungerer fint, men måske er det ikke nok, når du holder op med at arbejde og får mere fritid. Og det duer slet ikke, hvis du bliver alene.

Det er desværre er faktum, at mænd generelt har sværere ved at oprette og holde på nære venskaber. De har sværere ved at tale om følelser, og de har også sværere ved at komme ud ad døren og foretage sig noget sammen med andre eller på egen hånd.

Mange mænd lægger en stor del af deres identitet på deres arbejdsplads. Men når arbejdslivet er slut, hvad så med identiteten og relationerne til kollegerne?

Hvordan skal din seniortilværelse være? Hvad drømmer du om? Og hvad skal der til, for at du kan realisere din drømme?

Er du klædt på til seniortilværelsen?

Det er en god idé, at du som mand på vej mod senioralderen overvejer, om du er klædt godt nok på til et seniorliv:  

  • Hvor mange relationer har jeg, som ikke er relateret til mit arbejde? 
  • Hvilke venner er reelt mere min kones venner? 
  • Har jeg et tæt forhold til mine børn? 
  • Hvor mange nære venskaber har jeg?  
  • Kan jeg tale om alvorlige eller følsomme emner med mine venner? 
  • Er det min kone, der sørger for, at jeg kommer til lægen? 
  • Mødes jeg med venner, uden at min kone er med? 
  • Dyrker jeg motion sammen med andre? 
  • Går jeg til fritidsinteresser sammen med andre? 
  • Hvilke vigtige ting i dagligdagen klarer min kone for mig – og skal jeg overtage nogle af dem? 

Brug relationsviften til at overblik over dine relationer

Initiativet ligger hos dig selv

Husk, at seniorlivet kan give en masse muligheder. Du får mere tid til noget af det, du ikke kunne, da du gik på arbejde. Det kan være mere tid til børnebørn, motion, kulturelle ting, sport, rejser osv.  

Men du skal selv tage initiativ til at realisere dine drømme. Det kommer ikke af sig selv.  

Måske kan du aftale med nogle af dine gode kolleger i samme alder som dig selv, at I opretter en ”mandeklub” og spiller kort, tager til fodbold, går i byen og spiser frokost, løber eller cykler en tur sammen hver onsdag, eller hvad I nu kan samles om.  

Frivilligt arbejde er også en mulighed, som rigtig mange seniorer er glade for. Læs mere om frivillighed her.

Måske skal det også være dig, der skriver til barnebarnet og inviterer en tur i biffen. Eller dig, der ringer til en ven, som du ikke har hørt fra et stykke tid.  

Måske skal det næste gang være dig og ikke din kone, der siger: Jeg ringer lige til Kaj og Gerda og hører, om de vil komme en tur. Eller dig, der inviterer konen på middag et sted i byen.  

Alle undersøgelser viser, at både mænd og kvinder trives bedst i et aktivt liv. Og i dette spiller familie og venskaber en stor rolle, ikke mindst, når arbejdslivet er slut.