Yngre og seniorer kan sagtens arbejde godt sammen - især når begge har et åbent sind.
Yngre og seniorer kan sagtens arbejde godt sammen – især når begge har et åbent sind.

Hvordan arbejder jeg godt sammen med yngre kolleger? 

Alder behøver ikke at betyde noget i arbejdsrelationer. Men et godt samarbejde på tværs af generationer kræver noget af alle.

Du har måske oplevet det. Der bliver ansat en ung kollega – måske yngre end din datter eller søn – som tror, du er en dinosaur fra forhistorisk tid.

Det er ikke altid nemt, men slet ikke umuligt at få et godt samarbejde. Det handler om gensidig respekt og om at lytte til hinanden. Og du kan selv gøre meget for at fremme det gode arbejdsmiljø.

Det kan være lidt trættende, hvis den unge starter med en bedrevidende holdning og en overbevisning om, at alt skal laves om. Men det bunder ofte i usikkerhed. Den unge vil vise sit værd: Se, hvor dygtig jeg er.

Hav et åbent sind

Hvis du starter med at sige: Det har vi prøvet før, det virker ikke, det kan ikke lade sig gøre osv., så bliver det svært at bygge bro.

Du må have et åbent sind. Måske kan den unge godt selv indse, at nogle af ideerne ikke holder, hvis I taler fornuftigt om det. Og måske har den unge faktisk nogle gode forslag, som I kan afprøve sammen. Hvis den unge føler sig hørt og accepteret, er der også meget større chance for, at den unge faktisk anerkender din viden og erfaring.

Tag også ved lære af den unge. Selvom vi som seniorer har været længe på arbejdsmarkedet, så ved vi jo ikke alt, og vi gør heller ikke alt på den smarteste måde. Du kan også lære nyt. Få den unge til at vise dig nye tricks. Og hvis den unge vil på kursus, så er det kursus måske også relevant for dig.

Mange kan føle sig truet

Du kan føle dig truet af yngre medarbejdere, som tror, at alt bliver bedre, hvis vi bare laver om på det hele. Og det er desværre en realitet, at ældre medarbejdere på nogle arbejdspladser er de første, der ryger i fyringsrunder. Men oplever ledelsen et godt samarbejde på tværs af alder, så vil det aldersmæssige fylde meget mindre.

Faktisk er gode arbejdspladser ofte kendetegnet ved mangfoldighed, både i forhold til køn, alder og etnicitet. Vi skal ikke kun arbejde sammen med dem, der ligner os mest. Vi har godt af at møde andre, der er forskellige fra os selv.

Gode ingredienser til et godt seniorarbejdsliv

  • Tal med din chef – Hvis du begynder at overveje dit arbejdsliv, eller måske endda tænker på at gå på pension, så kan det være en god idé at få en seniorsamtale med din leder. Læs mere om seniorsamtaler
  • Få overblik over din økonomi – det giver ro i maven og åbner for drømme og muligheder. Sådan kommer du i gang
  • Fleksibilitet – rigtig mange seniorer vil gerne fortsætte med arbejde. Men ikke alle kan holde til fuld tid – eller ønsker at bruge mere tid på f.eks familie og venner. Læs mere om dine muligheder for mere fleksibilitet på jobbet