Seniorernes Topmøde: Tusinder af seniorer klar til at arbejde – hvis de bliver spurgt

Mens virksomheder skriger på arbejdskraft, er tusinder af seniorer parate til at fortsætte på arbejdsmarkedet. Men de bliver sjældent spurgt. Potentialet er op mod 18.500 fuldtidsstilinger de næste år.

Seniorerne er klar til at fortsætte med at arbejde efter pensionsalderen, hvis de bliver spurgt og ikke mindst får mulighed for at arbejde på mere fleksible vilkår og lavere arbejdstid.

Det viser en ny stor undersøgelse, som blev præsenteret på Seniorernes Topmøde den 2. november 2023.

”Seniorernes Topmøde” er arrangeret af Seniorklar, som Faglige Seniorer og den uddelende forening Østifterne står bag.

I oktober svarede over 13.000 seniorer på et omfattende spørgeskema. Det er den anden undersøgelse. Den første blev gennemført i foråret.

Hovedresultater – Tusinder er klar til at arbejde

Undersøgelsen viser, at

  • 21% af de seniorer, der forventer at trække sig tilbage næste år, er parate til at fortsætte i arbejde, hvis deres behov for arbejdslivet som nedsat arbejdstid og ændrede arbejdsopgaver imødekommes – også selv om de skulle gå ned i indtægt.
  • Det svarer til 5.000 fuldtidsstillinger alene i 2024.
  • Seniorerne svarer, at de i gennemsnit er villige til at forlænge arbejdslivet med 3,5 år.
  • Det vil betyde op mod 18.500 fuldtidsstillinger, der de næste ti år vil vokse til flere end 46.000 fuldtidsstillinger (akkumuleret).

Effekten ved at seniorer forlænger arbejdslivet, er langt større end den effekt på arbejdsudbuddet, som er beregnet ved at fjerne modregning i pension og forhøjelse af seniorpræmien.

Udfordringer på arbejdspladserne

For virksomhederne spørger sjældent, om de har lyst til at blive – og hvad der skal til, for at de fortsætter.

  • Kun hver fjerde senior bliver således spurgt om, hvad der skal til for at de bliver på arbejdsmarkedet.
  • Samtidig er der kun en seniorpolitik på hver tredje arbejdsplads – og blandt medarbejderne kender kun blot hver femte til seniorordninger på deres arbejdsplads.

SeniorKlar analyse 2

Hvor mange seniorer er interesserede i at forlænge deres arbejdsliv? Hvor stort et arbejdsudbudspotentiale kan vi regne med? Og hvilke barrierer skal nedbrydes? (Institut for Lykkeforskning, oktober 2023)

Se analysen her

Seniorernes topmøde – se og læs mere her

Du kan se video af alle oplæg og debatter her.

Mød Svend, Morten, Maks og Anne Kirsten

SeniorKlar – mød fire seniorer, der fortsætter med arbejde, fordi de kan lide det.

Læs også den første trivselsundersøgelse blandt seniorer: De elsker deres job