Sådan kombinerer du nedsat arbejdstid og pension

En stribe pensionsselskaber har fleksible ordninger, så kunder og medlemmer kan begynde at få en delvis udbetaling – både før og efter folkepensionsalderen. Se dine muligheder her.

Stadig flere seniorer kombinerer pensionsudbetaling og arbejde. Måske begynder de at trappe ned i arbejdstid allerede inden folkepensionsalderen.

Tidligere begyndte pensionsudbetaling, dagen efter en senior stoppede på sit job.

Sådan er det i mange tilfælde ikke i dag.

Stadig flere seniorer kombinerer pensionsudbetaling og arbejde. Måske begynder de at trappe ned i arbejdstid allerede inden folkepensionsalderen.

De kan så supplere den lavere arbejdsindtægt med en delvis udbetaling af deres pensionsordninger.

Andre fortsætter med at arbejde i en periode efter folkepensionsalderen. Mange af dem kan efter nye regler nu få fuld folkepension.

Hvis de trapper ned i arbejdstid, kan de også supplere med penge fra en af deres egne pensionsordninger.

”Der er gode muligheder for at sætte udbetalingerne i gang fleksibelt og samtidig fortsætte med at arbejde,” fortæller Mikkel Holmgren, der er juridisk chef i Industriens Pension.

Eksempel: Sådan finansierer du deltid

Pensionsselskabet PFA har opstillet et konkret tilfælde, som viser, hvordan det for eksempel kan lade sig gøre.

En person fylder 62 år og vælger så at holde fri én dag om ugen.

Det betyder et fald i bruttolønnen på 20 procent, men skat og arbejdsmarkedsbidrag går også ned med mindst 20 procent. Måske har han eller hun penge i banken, som der kan bruges af til at supplere arbejdsindtægten

Ved 65-års fødselsdagen går personen yderligere ned i arbejdstid og arbejder kun halvtid. Ved en deludbetaling fra pensionsordningen kan han eller hun opretholde den indtægt, som vedkommende har haft fra 62 år.

Den pågældende vælger at arbejde til 68-års fødselsdagen og stadig på halvtid. Altså ét år efter den nuværende folkepensionsalder.

Han eller hun kan derved fortsætte den hidtidige indtægt. Ved 68-års fødselsdagen sættes pensionsudbetalingerne op på fuld kraft. På den måde kan personen resten af livet fortsætte med den indtægt, som han eller hun har haft siden 62 år.

Mange kombinerer

Industriens Pension har i dag knap 2.400 medlemmer, som får udbetalt pension, samtidig med at der stadig indsættes pensionsbidrag på deres ordning, fordi de stadig arbejder.

Hos Pension Danmark drejer det sig om 2.500.

En del af dem har passeret folkepensionsalderen, men fortsætter i job. Omkring 50 procent af den samlede beskæftigelse for PensionDanmarks medlemmer over 67 år lægges som deltid.

”Vi har også medlemmer i Industriens Pension, der endnu ikke får penge fra os, selv om de har passeret folkepensionsalderen. Det varierer, hvad der passer til den enkelte,” fortæller Mikkel Holmgren.

Flere vil gøre det

Pensionsselskabet PKA har mange medlemmer fra sundhedssektoren, blandt andre sygeplejersker. Ikke færre end hver ottende af de erhvervsaktive er i den alder, hvor de kan kombinere arbejde og pension.

Den gruppe vil vokse betydeligt i de næste fem år.

PKA giver medlemmerne mulighed for at få delpension fra pensionsordningen. Det opfordrer selskabet dem ofte til at gøre brug af.

”Det er en meget fleksibel form for tilbagetrækning, som også arbejdsgiverne skal være mere opmærksomme på. De medlemmer, der benytter delpension, bliver på arbejdsmarkedet i op til to år længere end de kolleger, der går på fuld pension fra den ene dag til den anden,” fortæller medlemschef i PKA Maybritt Mørch.

Fuld folkepension uden modregning

Mange seniorer vil i den kommende tid konkret på papir kunne se, at der ikke længere fradrages i folkepension for indtægter fra arbejde. Det har egentlig været gældende siden 1. januar 2023, men først fra nu og fremover står det i årsbreve og folkepensionsberegninger fra Udbetaling Danmark.

Fra nytår kommer den fulde folkepension også med det samme. 

Dermed vil færre stadig folkepensionister – der arbejder – have brug for at tage hul på deres egne pensionsopsparinger.

PensionDanmark giver det generelle råd, at personer i den situation ikke tager hul på deres egen pensionsopsparing.

”Vent til senere med udbetaling. Så kommer der flere penge i pensionsopsparingen. Og så skal den dække en kortere periode, sådan at der vil komme større udbetalinger, når den sættes i gang,” råder PensionDanmark.

Opsparing skal regnes med

Pensionsselskabet Danica har også fleksible muligheder for udbetaling.

Cheføkonom Mads Moberg Reumert fortæller, at kunderne typisk begynder at få penge fra en livrente så tidligt som muligt.

”Nogle vælger også at få udbetalt en sum til for eksempel at få indfriet drømme i livet,” siger Mads Moberg Reumert.

Han tilføjer, at det er vigtigt at kigge på hele økonomien. Nogle kunder har opsparing på en almindelig konto i banken eller andre steder. Andre har friværdi i deres bolig. De midler kan også bruges til for eksempel at dække, at man går ned i tid på arbejde.

Regler kan begrænse i visse ordninger

Generelt gælder det, at nogle seniorer kan være begrænsede i at få udbetalinger fra pensionsordninger.

Det skyldes, at en overenskomst eller pensionsaftale begrænser muligheden, så længe folk stadig arbejder. Men den slags bindinger er blevet færre og løsere.

”Vi kan sagtens håndtere, at der sker udbetaling fra en ordning, selv om der samtidig stadig indbetales pensionsbidrag på ordningen, fordi personen fortsat arbejder,” siger privatøkonom Camilla Schjølin Poulsen fra PFA.

Maybritt Mørch fra PKA nævner, at hvis et medlem ikke er i arbejde på det tidspunkt, hvor udbetaling af pension er muligt for ham eller hende, så kan han eller hun også vælge at få en del af sin pension udbetalt.

Rådgivning i dit pensionsselskab

Mange kan tage hul på pensionsudbetaling fra deres 60 års fødselsdag. Det gælder typisk for ordninger oprettet før 2008. Andre må vente til 62 år.

I fremtiden vil pengene først kunne bruges fra 64 år eller senere.

Alle pensionsselskaber opfordrer deres kunder eller medlemmer til at kontakte dem for at få rådgivning om lige netop deres forhold. For eksempel om hvornår de eventuelt kan påbegynde udbetalinger.

”Det kan være en rigtig god idé at tage mod vores tilbud om gratis rådgivning, når man nærmer sig pensionsalderen. Det er vigtigt at få hjælp til at lægge en plan for, hvordan man får mest muligt ud af udbetalingerne, når der tages højde for skatter, afgifter og modregning i offentlige ydelser,” siger Mikkel Holmgren.

Sådan virker de forskellige pensionstyper

Folkepension

Folkepensionen består af et grundbeløb og en tillæg. Den kommer ikke automatisk, du skal huske at søge om den.

Læs mere om folkepension
Guide til folkepensionister i arbejde

Aldersopsparing

Aldersopsparing – også kaldet aldersforsikring – er den allermest fleksible form for pensionsopsparing. Mange selskaber kan udbetale den i bidder, når en person ønsker penge. Den fører aldrig til nedsættelse af folkepension eller andre offentlige ydelser.

Der skal ikke betales skat eller afgift ved udbetaling. Der kan faktisk også indbetales på den efter folkepensionsalderen og helt til 80-års fødselsdagen.

Læs mere om aldersopsparing

Ratepension

Ratepension er fleksibel på den måde, at den enkelte selv bestemmer, hvor længe den skal udbetales over. Mindst over 10 år, men helt op til 30 år. Derved kan den planlægges, så udbetalingerne fører til mindst mulig nedsættelse af folkepension og andre offentlige ydelser.

Nogle begynder med at få den ud over 10 år, men forlænger senere udbetalingsperioden. Det fører til lavere udbetaling, men måske passer det med nedgang i udgifter, efterhånden som alderen tiltager. Men at sætte gang i udbetaling af en ratepension er en endegyldig beslutning.

Den nuværende lovgivning giver ikke mulighed for, at den kan sættes på pause, når udbetalingerne først er begyndt.

Læs mere om ratepension

Livrente

Livrente er den livsvarige udbetaling. Flere selskaber anbefaler ofte, at hvis en person vil påbegynde en delvis udbetaling af sin pensionsopsparing, så er det livrenten, der skal sættes i gang først. Til gengæld kan man eventuelt vente med udbetaling fra ratepension.

Læs mere om livrente

ATP

ATP kan først udbetales fra folkepensionsalderen i modsætning til andre pensionsopsparinger, som mange i dag kan få allerede fra 60 år. Det er også en livsvarig ordning, så mange sætter den i gang, samtidig med at de tager hul på udbetaling af andre pensionsordninger.

Hvis en person fortsætter med at arbejde, indtales der stadig til ATP, og det kan godt ske, samtidig med at den pågældende får udbetaling fra ATP.

Læs mere om ATP Livslang Pension

(December 2023)