Nyt videnscenter skal få flere seniorer i arbejde

Nu bliver videnscenter for seniorer på arbejdsmarkedet til virkelighed. ”Potentialet for at få flere seniorer i job er kæmpestort".

Det nye videnscenter skal blandt andet skubbe på en kulturændring, så flere arbejdspladser ønsker at fastholde og ansætte seniorer.

Flere seniorer skal have mulighed for at blive i job eller få et arbejde. Og det skal et nyt videnscenter hjælpe med til.

Det har et flertal i Folketinget besluttet, og nu er Videnscenter for Fastholdelse af Seniorer på Arbejdsmarkedet – som det hedder – en realitet.

Det glæder Faglige Seniorer, der med 260.000 medlemmer over 60 år fra 21 fagforbund er Danmarks næststørste seniororganisation

”Det er et stort ønske, der nu går i opfyldelse. Seniorarbejdslivet har i flere år stået øverst på vores dagsorden. Allerede for flere år siden foreslog vi, at regeringen etablerede et partnerskab, som kunne sætte skub i en kulturforandring, så mange flere arbejdspladser ønsker at fastholde og ansætte seniorer,” siger Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer.

Minister: Seniorer er stor ressource

Formålet med centeret at opbygge og formidle viden og dermed bidrage til at gøre det muligt og mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet.

Samtidig skal centret skubbe på en kulturændring, så flere arbejdspladser ønsker at fastholde og ansætte seniorer.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen glæder sig til, at videnscentret kommer i gang.

”Seniorer er med deres erfaring og viden en stor ressource for vores arbejdsmarked. Men mange seniorer føler sig desværre diskrimineret på grund af deres alder. Derfor har vi brug for en kulturændring, hvor både virksomheder og medarbejdere får øjnene op for seniorernes ressourcer,” siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Flere end 46.000 fuldtidsjob

Undersøgelser viser, at der er et kæmpestort potentiale, hvis seniorerne bliver spurgt, om de vil fortsætte i job, og hvis arbejdspladserne imødekommer seniorernes ønsker om mere fleksible vilkår, lavere arbejdstid og mulighed for at løse nye opgaver.

”Faglige Seniorer har i partnerskabet SeniorKlar dokumenteret, at to tredjedele af alle seniorer er parate til at udskyde deres planlagte tilbagetrækning, hvis deres ønsker til arbejdslivet kan imødekommes. Og vores erfaring er, at seniorerne er yderst beskedne i deres krav. Ofte handler det om at få nogle andre arbejdsopgaver eller gå lidt ned i tid, sådan at der bliver bedre tid til familien og ikke mindst børnebørnene,” siger Palle Smed.

Undersøgelsen viser også, at det på den måde i løbet af de næste 10 år er muligt at udvide arbejdsudbuddet med flere end 46.000 fuldtidsstillinger.

Initiativ fra Dansk Folkeparti

Det er Dansk Folkeparti, der i et udspil foreslog oprettelsen af videnscentret.

”Jeg er meget glad for, at dét videnscenter, som Dansk Folkeparti som vi har kæmpet for og fik vedtaget i finanslovsforhandlingerne, nu bliver en realitet. Centret kan forhåbentlig bidrage til, at vi får gjort op med den udbredte diskrimination af seniorer på arbejdsmarkedet. Vi skal have skabt et trygt og godt arbejdsmarked for seniorer, og dét skal centret bidrage med ideer til,” siger Dansk Folkepartis ordfører Nick Zimmermann til Faglige Seniorers nyhedsbrev.

Han henviser til, at Norge i flere år haft et videnscenter, og det har medvirket til at ændre synet på seniorer.

Samtidig viser undersøgelser viser, at hvis Danmark var lige så gode som Norge til at holde seniorerne på arbejdsmarkedet, ville vi have 66.000 flere i beskæftigelse.

”Jeg håber, at centret kan sætte gang i den samme udvikling. Så kan vi forhåbentlig også få lukket ned for debatten om import af arbejdskraft fra Afrika og Asien. Så for mig og Dansk Folkeparti er det her også et spørgsmål om at forhindre, at vi skal hente mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark,” siger Nick Zimmermann.

Seniorer elsker deres job

Hos Faglige Seniorer er der store forventninger til, at det kan lykkes at få flere seniorer på arbejdsmarkedet. For erfaringerne fra dem, der fortsætter i job, er gode.

”Vi har spurgt seniorer, som vælger at fortsætte efter pensionsalderen, hvad der motiverer dem. Svaret er, at de elsker deres job, fællesskabet på arbejdspladsen og at arbejdet holder dem friske,” siger Palle Smed.

”Den store udfordring er, at de fleste ledere og arbejdsgivere aldrig spørger seniorerne om, hvorvidt de ældre medarbejdere kunne tænke sig at blive lidt længere i virksomheden. Under hver fjerde har haft en samtale om ønsker til tilbagetrækning med sin leder. Det er her, vi har brug for en kulturforandring. Det skal være lige så naturligt at tale om alder, som det er at tale om alle mulige andre ting på arbejdspladsen,” lyder opfordringen fra direktøren i Faglige Seniorer.

Analyser indikerer, at seniorer oplever at blive frasorteret på grund af deres alder, og undersøgelser viser, at det er sværere for seniorer at få et job igen, hvis de først bliver ledige.

I Sverige arbejder 77 procent af de 55-64-årige, mens det tilsvarende tal i Danmark kun er 71 procent.