Trivselsbanken: Sådan evaluerer vi SeniorKlar

Det skorter ikke på metoder, når der skal lægges budgetter eller måles økonomiske effekter af både offentlige og private investeringer. Men når det kommer til borgernes trivsel og livskvalitet, er det i dag langt sværere at vurdere gevinsterne. Dette vil vi at løse med Trivselsbanken, som er udviklet af Institut for Lykkeforskning.

Om Trivselsbanken

Trivselsbanken er et almennyttigt og gratis velfærdsværktøj som dels gør det muligt at beregne samfundsøkonomiske gevinster af indsatser og aktiviteter målt i trivsel, og dels samler eksisterende data og viden om ”hvad der virker for livskvaliteten”.

Trivselsbanken udvikles af Institut for Lykkeforskning og henvender sig til private, offentlige og civilsamfundsaktører, herunder fonde, NGO’er, styrelser, kommuner samt erhvervsliv.

WALY

Værktøjet baserer sig specifikt på regnemetoden Wellbeing Adjusted Life Years (WALY), som kort sagt er en velfærdsvaluta, der kan bruges på tværs af alle sektorer til at måle og beskrive, hvilke samfundsproblemer, der vejer tungest, og hvilke indsatser der skaber mest livskvalitetsmæssig værdi for borgerne.

Evaluering af SeniorKlar

Over projektperioden vil Trivselsbanken og WALY-metoden aktivt anvendes til at evaluere og værdisætte SeniorKlar-projektet.

Denne proces vil dels gøre os klogere på, hvor meget livskvalitet, der tabes til uhensigtsmæssige overgange fra arbejdsliv til pension, og dels på hvor meget der kan tilbagevendes og forebygges gennem en indsats som SeniorKlar.

 Derudover vil denne evaluering også lede til et øget data- og vidensgrundlag om, hvordan vigtige faktorer som arbejdsliv, pension, ensomhed, frivillighed, mv. påvirker livskvaliteten for seniorer.

Denne nye viden og data fødes derefter ind i Trivselsbanken, hvilket dermed kan komme andre velfærdsleverandører og beslutningstagere til gode fremadrettet.