>Til forsiden >Login

Socialt netværk

Det er naturligvis ikke alene, fordi du når en bestemt alder, at du skal overveje dine fremtidsmuligheder. Men hvis du tænker på at få et indholdsrigt liv som senior, altså som efterlønsmodtager og/eller folkepensionist, er det ikke for tidligt at tænke på det, når du har passeret 55 år. Tiden går hurtigt og lige pludselig er man dér.

En god måde er at starte med at tænke på fremtiden er, at skrive dine planer og tanker ned for, hvad du kan tænke dig at beskæftige dig med som efterlønsmodtager og folkepensionist? Så er du hele tiden i stand til at veje ”for” eller ”imod”, når du får nye ideer eller forudsætninger. Bemærk: Når vi bruger udtrykket du, så mener vi selvfølgelig du og din evt. familie, kone/samlever.

Når du skal tænke over dine fremtidige forhold og muligheder, skal du selvfølgelig også tænke på din families forhold. Udover at være opmærksom på din og familiens økonomi, skal du også tænke på, hvordan det vil være for familien - enten du fortsætter med at arbejde eller du forlader arbejdsmarkedet.

Dine overvejelser kan indeholde konkrete ideer, som i givet fald kan betyde ændringer i din måde at leve på. Du skal derfor tænke grundigt over konsekvenserne, før du kaster dig ud i nye tiltag og gennemfører evt. planer om forandringer.

En vigtig, men ofte ukendt faktor i seniortiden er dit helbred. Her er en statusopgørelse på sin plads. Hvad kan repareres? Skal der ændres på livsstilen? Hvilke kriterier ønsker du at leve op til? Hvilke tiltag skal der sættes i gang?

>Fortsæt